Vergisel Düzenlemeler
Vergisel Düzenlemeler
09.03.2015 tarihinde Türkiye Büyük \r\nMillet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifi ile sigortacılık ve \r\nbelediye mevzuatına, sermaye piyasalarına ve Onuncu Kalkınma Planında \r\nyer alan sosyal yardımlarla ilgili eylem planlarına yönelik çeşitli \r\ndüzenlemelere yer verilmiş olup, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan \r\nihtiyaçların karşılanması amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 \r\nsayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve \r\n4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili vergisel hükümlere \r\nyer verilmiştir.\r\nBu yazımızda; 09.02.2015 tarihinde \r\nTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifinde yer \r\nalan vergisel düzenlemeler aktarılmaya çalışılacaktır.
Copyright 2017 - Ünver Mali Müşavirlik S.M.M.M. İrfan ÜNVER - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Ünver Mali Müşavirlik S.M.M.M. İrfan ÜNVER - Tüm Hakları Saklıdır