Asgari Ücret 2017

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017 Tıklayınız...)

_______________________________________________________________________________________________________________


                                         ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
                                                               01/01/2017 - 31/12/2017  

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)                                   İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET                                 1.777,50                                         ASGARİ ÜCRET                 1.777,50
SGK PRİMİ % 14                                  248,85                                         İŞVEREN İŞSİZLİK % 2           35,55
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1                       17,78                                         İŞVERENE MALİYETi       2.088.56
GELİR VERGİSİ % 15 (*)                        93,32  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ                    133,31  
DAMGA VERGİSİ % 0,759                     13,49  
KESİNTİLER TOPLAMI                         373,44  
NET ASGARİ ÜCRET (**)                1.404.06
_______________________________________________________________________________________________________________

                         KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga
Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI                                             İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET                         1.777,50                              ASGARİ ÜCRET                               1.777,50  
SGK PRİMİ % 14                          248,85                              SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)     275,51  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1               17,78                               İŞSİZLİK SİG. FONU% 2                      35,55  
KESİNTİLER TOPLAMI                 266,63                              İŞVERENE MALİYETİ                   2.088.56
NET ASGARİ ÜCRET                1.510,87
_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2017 - Ünver Mali Müşavirlik S.M.M.M. İrfan ÜNVER - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Ünver Mali Müşavirlik S.M.M.M. İrfan ÜNVER - Tüm Hakları Saklıdır